Salg- og leveringsbetingelser​

Leveringsbetingelser

Lagervarer leveres normalt inden 1-2 dage fra ordredato og alle oplyste priser er ab lager. Hvis andet ikke er aftalt sendes varer altid med DPD, Post Danmark eller fragtmand.

Ved eventuel transportskade er det altid modtageren, der skal reklamere overfor transportøren, som er ansvarlig for godset fra JETAS til kunden. Dette skal ske før kvittering på fragtbrevet. Efter kvittering for modtagelsen overgår risikoen til modtageren. Hvis der ved ankomst er mangler eller skader på leveringen, skal dette noteres på fragtbrevet.

Returvarer krediteres kun efter forudgående aftale og med et fradrag på 10% af fakturabeløbet, dog min. kr. 100,00. Fragten sker for kundens regning.

Garanti

JETAS yder garanti på evt. fabrikationsfejl i henhold til NL 92 (Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, samt inden for disse lande). Jetas forpligter sig til at foretage afhjælpning af mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materialer eller fremstilling i henhold til NL 92 – dog suspenderes denne forpligtelse ved manglende betaling eller anden misligeholdelse fra kundens side.

Ved returnering af en vare skal købsfaktura vedlægges. Garantien omfatter ikke fragt til og fra JETAS.

Følgende omfattes ikke af garantien:

  • Frostskader og væskeskader
  • Skader, der opstår på grund af uautoriserede indgreb eller fordi betjeningsvejledningen ikke er fulgt
  • Almindelige sliddele og overspændingsskader

​Betalingsbetingelser

​​

  • Netto kontant eller kredit efter nærmere aftale
  • Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes rente af det forfaldne beløb.
  • Ved køb under kr. 400,00 beregnes et ekspeditionsgebyr på kr. 87,00
  • Mindre fejl og mangler samt mindre leveringsforsinkelser berettiger ikke til tilbageholdelse af nogen del af betalingen.
  • Alle priser er excl. moms og evt. emballage.

Leverandører​

JETAS A/S

Syrevej 55A, 3300 Frederiksværk

CVR: 28841906

Kontakt​

Telefon: 70 22 63 40

E-mail: jetas@jetas.dk